Registrácia do POHYBOVÉHO / TANEČNÉHO KURZU JE OTVORENÁ!

Pohybový  / Tanečný kurz
(Tanec, Pohyb, Relaxácia…)

Začiatok kurzu: 16. septembra 2020 (streda) o 20.00 hod
Počet stretnutí: 11 x 2 hodiny

Časový rozvrh kurzu nájdete nižšie.
Termín ukončenia kurzu: 06. novembra 2020 (piatok) o 19.30hod

Kurz je určený aj pre začiatočníkov, aj pre tých, ktorí sa intenzívne zaoberajú rôznymi tanečnými štýlmi.
Rád by si spoznal schopnosti svojho tela? Rád by si spoznal svoje fyzické schopnosti? Máš chuť sa hýbať – zatancovať si?  Chceš vedieť správne narábať so svojim telom? Máš chuť osvojiť si základné techniky súčasného pohybového umenia?

,,Ale ja neviem tancovať:-( ,, – Nič sa nedeje. Ku kurzu / workshopu nie je potrebná tanečná minulosť a žiadne tanečné znalosti. Len dovoľ sám sebe objaviť svoje fyzické schopnosti. Naučíš sa využiť základnú logiku tvojho tela, ktorú môžeš využiť nie len pri tanci, ale aj v každodennom živote.

Čím viac spoznávame svoje schopnosti, tým máme väčšiu šancu mať správne sebavedomie. K tomu vie pomôcť technika physical-contact, ktorá sa vyvinula v strede 20. storočia v divadelnom svete.

Tanečný / Pohybový kurz sa slávnostne ukončí odohraním / odtacovaním predstavenia, ktoré sa naskúša počas kurzu, popri rôznych cvičeniach.

Vedúci lektor kurzu: Anna Gulyás, Choreograf, tanečný umelec  (Budapešť, Hu)
Kurz  bude vedený v anglickom jazyku. Kurz bude tlmočený do slovenského jazyka.

Časový rozvrh víkendového kurzu

16. septembra (streda) od 20:00 do 22:00
17. septembra (štvrtok)  od 20:00 do 22:00
18. septembra (piatok)  od 20:00 do 22:00
08. októbra (štvrtok)  od 20:00 do 22:00
09. októbra (piatok)  od 20:00 do 22:00
15. októbra (štvrtok)  od 20:00 do 22:00
16. októbra (piatok)  od 20:00 do 22:00
28. októbra (streda) od 19:00 do 21:00
29. októbra (štvrtok)  od 20:00 do 22:00
05. novembra (štvrtok)  od 20:00 do 22:00
06. novembra (piatok) SLÁVNOSTNÝ ZÁVER KURZU kedy sa odohrá predstavenie, ktoré sa naskúšalo počas kurzu.

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
Účastnícky poplatok: 260,- EUR (na celé trvanie kurzu)
(Pre záujemcov, ktorí absolvujú dramatický kurz pre dospelých v Meteorite je výška účastníckeho poplatku  220,- Eur na celé trvanie kurzu)

Počet účastníkov je limitovaný. Kurzu sa môže zúčastniť prvých 12 zaregistrovaných záujemcov.
Miesto kurzu: Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava

REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@ festivalmeteorit.com

Pri registrácii prosíme do predmetu napísať: Pohybový kurz
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle: 0944 280 221

Tešíme sa na vás!

korok