VÍKENDOVÝ SEMINÁR – DRAMATICKÝ KURZ / KURZ ROZVOJA OSOBNOSTI PRE DOSPELÝCH / OD 29.JANUÁRA DO 31.JANUÁRA / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Sme radi, že znova môžeme vyhovieť aj záujemcom o Dramatický kurz / Kurz rozvoja osobnosti pre dospelých, ktorí nemajú možnosť navštevovať pravidelne trojmesačný kurz alebo ktorí bývajú veľmi ďaleko od Bratislavy, a tak v termíne od 29.januára (piatok) do 31.januára (nedeľa) už siedmykrát organizujeme Víkendový kurz. Víkendový kurz sa tento krát bude konať v komornej sále divadla meteorit ktorý sa nachádza v malom mestečku Kolárovo.

Časový rozvrh víkendového kurzu:
29.januára (piatok): check-in na ubytovanie je možný od 17.00
19.00 – 20.00 (večera),
20.00 – 22.00
30.januára (sobota):
9.00 – 12.00
12.00 – 14.00 (obedňajšia prestávka), 14.00 – 19.00
19.00 – 20.00 (večera),
20.00 – 22.00
31.januára (nedeľa):
10.00 – 12.00 ,
12.00 – 14.00 (obedňajšia prestávka),
14.00 – 19.00 , 19.00 (večera)

CHCEŠ SPOZNAŤ SÁM SEBA? CHCEŠ SA ZLEPŠIŤ V KOMUNIKÁCII? ALEBO LEN CHCEŠ NETRADIČNE TRÁVIŤ SVOJE VOĽNÉ CHVÍLE V DIVADELNOM PROSTREDÍ S PRÍJEMNÝMI ĽUĎMI?

V Medzinárodnom divadle Meteorit úspešne prebiehajú už deviaty rok Kurzy rozvoja osobnosti – Dramatické kurzy pre dospelých. Kurzy počas deviatich rokov absolvovalo viac ako 2300 frekventantov.
Radi by sme vyhoveli aj tým záujemcom, ktorí bývajú ďaleko od Bratislavy a dochádzanie na kurz každý týždeň by bola pre nich veľká záťaž. Preto od 29.januára do 31.januára 2021 otvárame Víkendový kurz pre záujemcov o Dramatický kurz / Kurz rozvoja osobnosti pre dospelých. Tento krát sa bude konať kurz v komornej sále divadla Meteorit ktorý, sa nachádza v malom kľudnom mestečku Kolárovo.

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
Horná veková kategória nie je ohraničená

V kurze nie sú vítaní len ľudia, ktorí chcú v budúcnosti pracovať v divadle, vo filme alebo médiách, ale aj tí záujemcovia, ktorí by chceli v každodennom živote lepšie komunikovať, mať viac sebadôvery a rozvíjať svoje dispozície pre nadväzovanie spoločenských kontaktov. Radi by zlepšili svoje komunikačné schopnosti aj kvôli práci a najmä kvôli dosiahnutiu cieľov v pracovnom, aj osobnom živote. Priateľská a nápomocná atmosféra na kurze garantuje vývin, ktorý v zamestnaní i mimo neho iste povedie k úspechu. Práca na kurze môže byť prvým krokom na ceste k sebapoznaniu.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Pohybový lektor: Anna Gulyás, choreograf (HU)

Termín kurzu: od 29.januára do 31.januára (víkend)

Súčasťou kurzu sú :
cvičenia na zlepšenie komunikačných schopností, cvičenia na zdolanie trémy, cvičenia na zväčšenie schopnosti sústrediť sa / vnímať, spoznanie vlastných schopností,
relaxačné cvičenia, pohybové cvičenia, fyzioterapeutické cvičenia – na správne používanie tela, rétorické cvičenia…

Účastnícky poplatok: 580,- EUR (na celé trvanie kurzu)
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie a stravu počas celého kurzu (raňajky, obedy, večere).

Miesto kurzu: Komorná sála divadla Meteorit, Kolárovo, Kostolné námestie 13
Termín kurzu: od 29.januára do 31.januára (víkend)
Počet miest je limitovaný na 8 osôb

Účastnícky poplatok: 580,- EUR (na celé trvanie kurzu)
REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Registrácia je vždy platná po uhradení účastníckeho poplatku.
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle:
0944 280 221