POHYBOVÝ / TANEČNÝ KURZ / OD 15. OKTÓBRA / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Pohybový / Tanečný kurz od 15. októbra 2021
(Tanec, Pohyb, Relaxácia…)
REGISTRÁCIA OTVORENÁ
Začiatok kurzu: 15. októbra (piatok) o 18.00 hod
Trvanie kurzu: 8 x 3 hodiny, každý piatok od 18.00 hod do 21.00 hod  + Slávnostný záver kurzu
Termín ukončenia kurzu: 03. decembra (piatok) o 19.00 hod

Kurz je určený aj pre začiatočníkov, aj pre tých, ktorí sa intenzívne zaoberajú rôznymi tanečnými štýlmi.

Rád by si spoznal schopnosti svojho tela? Rád by si spoznal svoje fyzické schopnosti? Máš chuť sa hýbať – zatancovať si? Chceš vedieť správne narábať so svojim telom? Máš chuť osvojiť si základné techniky súčasného pohybového umenia?

„Ale ja neviem tancovať “ – Nič sa nedeje. Ku kurzu / workshopu nie je potrebná tanečná minulosť a žiadne tanečné znalosti. Len dovoľ sám sebe objaviť svoje fyzické schopnosti. Naučíš sa využiť základnú logiku tvojho tela, ktorú môžeš využiť nie len pri tanci, ale aj v každodennom živote.

Čím viac spoznávame svoje schopnosti, tým máme väčšiu šancu mať správne sebavedomie. K tomu vie pomôcť technika physical-contact, ktorá sa vyvinula v strede 20. storočia v divadelnom svete.

Tanečný / Pohybový kurz sa slávnostne ukončí odohraním / odtacovaním predstavenia, ktoré sa naskúša počas kurzu, popri rôznych cvičeniach.

Vedúci lektor kurzu: Anna Gulyás, Choreograf, tanečný umelec (Budapešť, Hu) Kurz bude vedený v anglickom jazyku.

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
(horná veková kategória nie je ohraničená)

Účastnícky poplatok: 320,- EUR (na celé trvanie kurzu)
Počet účastníkov je limitovaný. Kurzu sa môže zúčastniť prvých 10 zaregistrovaných záujemcov.

Miesto kurzu: Divadlo Meteorit (Bratislava I. Gajova 4.)
POZOR! – Tým divadla Meteorit vyhradzuje právo zmeniť miesto konania uvedené vo výzve ( Gajova 4.  ) do iných priestoroch divadla Meteorit nachádzajúce sa v Bratislave.

REGISTRÁCIA:
e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Pohybový kurz / Október  2021
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde Vás bez problémov preregistrujeme. Vašu registráciu môžete využiť do konca roka 2022.

( Kurz funguje v režime OTP – očkovaní, testovaní, po prekonaní )

korok