LETNÉ PRÁZDNINY V DIVADLE – DIVADELNÝ TÁBOR PRE DETI / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Denný tábor v „Ríši rozprávok“  v divadle Meteorit

Denný tábor na leto aj na telo!  / Týždeň radosti!
Termín: Od 11. júla do 15. júla 2022

REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Medzinárodné divadlo Meteorit pripravilo na rok 2022 LETNÝ DIVADELNÝ TÁBOR pre deti vo veku od 6 do 10 rokov.

Lokalita: Medzinárodné divadlo Meteorit, Gajova 4., Bratislava I.
Počet dní: 5 (denne od 7.30 hod do 16.30 hod )
Stravovanie: desiatu, obed, olovrant + pitný režim

Cena 280,- EUR / 5 dní (Cena zahŕňa: stravu počas denného tábora: desiatu, obed, olovrant, všetky materiály na prípravu kulís, návrhu kostýmov, rekvizít…)

V priestoroch divadla Meteorit na Gajovej 4 sa každé ráno stretávajú
prihlásení účastníci denného tábora už od 7.30 hod. a odchádzajú o
16.30 hod.

Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, zábavné ,výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umenie koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale ovplyvní aj jeho schopnosť sústrediť sa, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.
Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís.
Na konci týždňa / tábora predstavia svojim rodičom a príbuzným
mini- predstavenie, ktoré vznikne počas týždňa.

Deti budú mať, samozrejme, zabezpečenú stravu vo forme desiaty,  obeda, olovrantu, celodenný pitný režim a sladké odmeny.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Počet účastníkov (detí) je limitovaný. Na dennom tábore sa bude môcť zúčastniť prvých 10 prihlásených záujemcov.

Odporúčaná veková kategória: od 6 rokov do 10 rokov

Registrácia: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com

Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Denný tábor v ,,Ríši rozprávok,,

Viac informácií na tel. čísle: +421 907 132 616

korok