DRAMATICKÝ KURZ PRE DOSPELÝCH – KURZ ROZVOJA OSOBNOSTI / OD 20. SEPTEMBRA OTVÁRAME NOVÚ SKUPINU / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

REGISTRÁCIA DO NOVEJ SKUPINY DRAMATICKÉHO KURZU / KURZU ROZVOJA OSOBNOSTI PRE DOSPELÝCH JE OTVORENÁ

Veľmi nás teší váš obrovský záujem o Dramatické kurzy / Kurzy rozvoja osobnosti, preto vám s radosťou oznamujeme, že pre vás otvárame registráciu do novej skupiny pre začiatočníkov, ktorá sa rozbehne 20. SEPTEMBRA 2022.

Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti
Pre veľký záujem otvárame 20. SEPTEMBRA 2022 (utorok) novú skupinu!
Trvanie kurzu: 3 mesiace – 12 stretnutí ( každý týždeň utorok od 17.30 do 19.30 )
Slávnostný záver kurzu: 20. DECEMBRA (utorok) o 19.00 hod

POZOR !!! 01. novembra sa kurz nekoná čo samozrejme neovplyvní počet stretnutí.

Dramatický kurz nie len pre tých, ktorí sa chcú stať umelcami…
CHCEŠ SPOZNAŤ SÁM SEBA? CHCEŠ BYŤ HERCOM? CHCEŠ SA ZLEPŠIŤ V KOMUNIKÁCII? ALEBO LEN CHCEŠ NETRADIČNE TRÁVIŤ SVOJE VOĽNÉ CHVÍLE V DIVADELNOM PROSTREDÍ S PRÍJEMNÝMI ĽUĎMI? OD 20. septembra MÔŽEŠ V DIVADLE METEORIT POČAS 3 MESIACOV TOTO VŠETKO ZAŽIŤ!

V Medzinárodnom divadle Meteorit úspešne prebiehajú už desiaty rok Kurzy rozvoja osobnosti – Dramatické kurzy pre dospelých. Kurzy počas deviatich rokov absolvovalo viac ako 3200 frekventantov.

Pre veľký záujem od 20. septembra (utorok) 2022 otvárame novú skupinu pre záujemcov o Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti.

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
(Horná veková kategória nie je ohraničená)

V kurze nie sú vítaní len ľudia, ktorí chcú v budúcnosti pracovať v divadle, vo filme alebo médiách, ale aj tí záujemcovia, ktorí by chceli v každodennom živote lepšie komunikovať, mať viac sebadôvery a rozvíjať svoje dispozície pre nadväzovanie spoločenských kontaktov.

Tí, čo neplánujú kariéru v spomínaných oblastiach, môžu rôznymi cvičeniami rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, sebadôveru a schopnosť prispôsobiť sa, pričom cviky sú vždy individuálne prispôsobené účastníkom kurzu. Priateľská a nápomocná atmosféra na kurze garantuje vývin, ktorý v zamestnaní i mimo neho vás iste povedie k úspechu. Práca na kurze môže byť prvým krokom na ceste k sebapoznaniu. Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 20. septembra 2022 (utorok) o 17.30 hod

Trvanie kurzu: 3 mesiace – 12 stretnutí (týždenne 12 x 2 hodiny ) každý týždeň v UTOROK od 17.30 hod do 19.30 hod, Slávnostný záver kurzu sa koná 20. decembra (utorok) 2022 o 19.00 hod
POZOR !!! 01. novembra sa kurz nekoná čo samozrejme neovplyvní počet stretnutí.

Účastnícky poplatok: 348,- EUR ( na celé trvanie kurzu )

Registrácia je možná na e-mailovej adrese: ticket@festivalmeteorit.com
alebo
festival.meteorit@gmail.com
Do poznámky prosíme uviesť: kurz september 2022

Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.
Bližšie informácie ochotne poskytneme na
telefónnom čísle: 0907 132 616

korok