DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI OD 11. MARCA (štvrtok) 2021 / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Začiatok kurzu: 11. MARCA 2021 (štvrtok)
Registrácia: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com

Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Dramatický kurz pre deti

Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň vo štvrtok od 15.00 do 17.00)

Záujemcov o dramatický krúžok / kurz rozvoja osobnosti pre deti neustále pribúda, a preto od 11. marca 2021 otvárame novú skupinu.

Hlavná téma kurzu: Rozprávky H. CH. Andersena

Dramatický krúžok pre deti – SUPER ZÁBAVA KAŽDÝ ŠTVRTOK OD 11. MARCA, POČAS TROCH MESIACOV

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný kurz herectva a rozvoja osobnosti pre deti. Deti sa v divadle počas kurzu nielen dobre zabavia, ale postupne sa naučia zvládať základy rétoriky, osvoja si techniky, ako ovládať trému a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí. Deti dokážu hravo spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať. Odporúčaná veková kategória: od 8 do 11 rokov.

Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umenie koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale ovplyvní aj jeho schopnosť sústrediť sa, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.
Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru na motívy Rozprávok H. CH. Andersena

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 11. MARCA 2021
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň vo štvrtok od 15.00 do 17.00)

Termín slávnostného ukončenia kurzu (odohranie predstavenia): 03. júna  2021 (štvrtok) od 17.00 hod.

POZOR!: Dramatický krúžok sa počas Veľkonočných prázdnin (01. apríla) nekoná, čo samozrejme neovplyvní 12 stretnutí.)

Účastnícky poplatok: 260,- EUR (na celé trvanie kurzu)

Uhradený registračný poplatok je nevratný.

V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Registrácia: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Dramatický kurz pre deti
Viac informácií na tel. čísle: 0944 280 221