DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI (od 19.septembra 2020) / PLNE OBSADENÉ

DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI OD 19.septembra 2020 / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

 

Začiatok kurzu: 19. septembra 2020 (sobota)
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 10.00 do 12.00)

Záujemcov o dramatický krúžok / kurz rozvoja osobnosti pre deti neustále pribúda, a preto od 19. septembra 2020 otvárame novú skupinu.

Hlavná téma kurzu:  Rozprávky H. Ch. Andersena

Dramatický krúžok pre deti – SUPER ZÁBAVA KAŽDÚ SOBOTU OD  19. SEPTEMBRA, POČAS TROCH MESIACOV

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný kurz herectva a rozvoja osobnosti pre deti.

Deti sa v divadle počas kurzu nielen dobre zabavia, ale postupne sa naučia zvládnuť základy rétoriky, osvoja si techniky ako ovládať trému a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí.

Deti dokážu hravo spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Odporúčaná veková kategória: od 7 do 12 rokov

Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umeniu koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nie len jeho talent, ale aj ovplyvní jeho schopnosť sústrediť sa, čo mu môže pomôcť nie len na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a búdu sa samé podieľať na príprave kulís.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru na  motívy Rozprávok.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 19. septembra 2020
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 10.00 do 12.00)

Termín slávnostného ukončenia kurzu (odohranie predstavenia):  19. decembra 2020 (sobota) od 11.00 hod.

(POZOR!: Dramatický kurz sa v dňoch 10. októbra a 31. októbra  nekoná, čo samozrejme neovplyvní 12 stretnutí.)

Účastnícky poplatok: 260,- EUR (na celé trvanie kurzu)
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť  na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Registrácia: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com

Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Dramatický kurz pre deti

Viac informácií na tel. čísle: 0944 280 221