DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE MLÁDEŽ / OD 10.SEPTEMBRA 2022 / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE MLÁDEŽ OD 10. SEPTEMBRA 2022 / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný krúžok herectva a rozvoja osobnosti pre mládež.
ZAŽI SOBOTNÚ ZÁBAVU V DIVADLE!

Začiatok kurzu: 10. septembra 2022 (sobota) 13.00 hod
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00)

Záujemcov o dramatický krúžok / kurz rozvoja osobnosti pre mládež neustále pribúda, a preto od 10. septembra 2022  otvárame novú skupinu.
Registrácia je už otvorená. Dramatického kurzu sa môže zúčastniť prvých 12 zaregistrovaných účastníkov.

Študenti majú možnosť počas kurzu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovať sa na verejnosti. Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na to, aby sa účastníci hlbšie oboznámili aj s dielami svetoznámych dramatikov, ako napríklad: Shakespeare, Moliere, Goldoni, Ibsen, Čechov…

Odporúčaná veková kategória: od 13 do 17 rokov

Počas skúškového obdobia sa pomocou hier, cvičení a s tým súvisiacim tréningom učia študenti najmä umenie koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Najmä tieto aspekty môžu ovplyvniť schopnosti sústrediť sa, čo mládeži môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru, ktorá sa naskúša počas kurzu.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 10. septembra 2022  (sobota)
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00hod)

Termín slávnostného ukončenia kurzu (odohranie predstavenia): 17. decembra (sobota) 2022 o 15.00 hod

POZOR !!! V dňoch 17. septembra, 29. októbra , 26. novembra  sa kurz nekoná čo samozrejme neovplyvní počet stretnutí.

Účastnícky poplatok: 320,- EUR (na celé trvanie kurzu)
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Registrácia: ticket@festivalmeteorit.com

Viac informácií na tel. čísle: 0907132616

korok