DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE MLÁDEŽ / OD 22. JANUÁRA 2022 / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE MLÁDEŽ OD 22. januára 2022 / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný krúžok herectva a rozvoja osobnosti pre mládež.
ZAŽI SOBOTNÚ ZÁBAVU V DIVADLE!

Začiatok kurzu: 22. januára 2022 (sobota) 13.00 hod
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00)

Hlavná téma kurzu: W. Shakespeare : Sen noci Svätojánskej

Záujemcov o dramatický krúžok / kurz rozvoja osobnosti pre mládež neustále pribúda, a preto od 22. januára 2022  otvárame novú skupinu.
Registrácia je už otvorená. Dramatického kurzu sa môže zúčastniť prvých 12 zaregistrovaných účastníkov.

Študenti majú možnosť počas kurzu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovať sa na verejnosti. Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na to, aby sa účastníci hlbšie oboznámili aj s dielami svetoznámych dramatikov, ako napríklad: Shakespeare, Moliere, Goldoni, Ibsen, Čechov…

Odporúčaná veková kategória: od 13 do 17 rokov

Počas skúškového obdobia sa pomocou hier, cvičení a s tým súvisiacim tréningom učia študenti najmä umenie koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Najmä tieto aspekty môžu ovplyvniť schopnosti sústrediť sa, čo mládeži môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru – W. Shakespeare: Sen noci Svätojánskej

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 22. januára 2022  (sobota)
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00hod)

Termín slávnostného ukončenia kurzu (odohranie predstavenia): 07.mája (sobota) 2022 o 15.00 hod

POZOR !!! V dňoch 05. februára, 26. februára, 05. marca, 16. apríla sa kvôli polročným prázdninám, jarným prázdninám a Veľkonočným sviatkom nekoná čo samozrejme neovplyvní počet stretnutí.

Účastnícky poplatok: 320,- EUR (na celé trvanie kurzu)
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť  na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Registrácia: email:ticket@ festivalmeteorit.com

Viac informácií na tel. čísle: 0907132616

Keby to náhodou opatrenia vyžadovali kvôli pandémii (čo pevne dúfame, že sa nestane) tak sa termín posunie, poprípade sa spraví v kurze prestávka a po skončení opatrení budeme pokračovať v kurzoch. Takto sme to riešili aj vlani. Počet stretnutí opatrenia v žiadnom prípade neovplyvnia.