DRAMATICKÝ KURZ PRE DOSPELÝCH – KURZ ROZVOJA OSOBNOSTI / PRE VEĽKÝ ZÁUJEM OTVÁRAME 23. MARCA 2021 POSLEDNÚ NOVÚ SKUPINU V TEJTO DIVADELNEJ SEZÓNE / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Veľmi nás teší váš obrovský záujem o Dramatické kurzy / Kurzy rozvoja osobnosti, preto vám s radosťou oznamujeme, že pre vás otvárame registráciu do novej skupiny pre začiatočníkov, ktorá sa rozbehne v MARCI 2021.

Tešíme sa na každého z vás a teší nás, že v novom Kurze si účastníci užijú dve celé stretnutia NAVYŠE!

Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti

Pre veľký záujem otvárame 23. MARCA 2021 (utorok) novú skupinu!

Trvanie kurzu: 3,5 mesiacov – 14 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v utorok od 17.30 do 19.30)

Slávnostný záver kurzu: 22. JÚNA 2021 (utorok) o 19.00 hod

Dramatický kurz nie len pre tých, ktorí sa chcú stať umelcami…

CHCEŠ SPOZNAŤ SÁM SEBA? CHCEŠ BYŤ HERCOM? CHCEŠ SA ZLEPŠIŤ V KOMUNIKÁCII? ALEBO LEN CHCEŠ NETRADIČNE TRÁVIŤ SVOJE VOĽNÉ CHVÍLE V DIVADELNOM PROSTREDÍ S PRÍJEMNÝMI ĽUĎMI? OD 23. MARCA MÔŽEŠ V DIVADLE METEORIT POČAS 3,5 MESIACOV TOTO VŠETKO ZAŽIŤ!

V Medzinárodnom divadle Meteorit úspešne prebiehajú už deviaty rok Kurzy rozvoja osobnosti – Dramatické kurzy pre dospelých. Kurzy počas deviatich rokov absolvovalo viac ako 2200 frekventantov.

Pre veľký záujem od 23. MARCA 2021 otvárame novú skupinu pre záujemcov o Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti.

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov

(Horná veková kategória nie je ohraničená)

V kurze nie sú vítaní len ľudia, ktorí chcú v budúcnosti pracovať v divadle, vo filme alebo médiách, ale aj tí záujemcovia, ktorí by chceli v každodennom živote lepšie komunikovať, mať viac sebadôvery a rozvíjať svoje dispozície pre nadväzovanie spoločenských kontaktov.

Tí, čo neplánujú kariéru v spomínaných oblastiach, môžu rôznymi cvičeniami rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, sebadôveru a schopnosť prispôsobiť sa, pričom cviky sú vždy individuálne prispôsobené účastníkom kurzu. Priateľská a nápomocná atmosféra na kurze garantuje vývin, ktorý v zamestnaní i mimo neho vás iste povedie k úspechu. Práca na kurze môže byť prvým krokom na ceste k sebapoznaniu. Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Začiatok kurzu: 23. MARCA 2021 (utorok) o 17.30 hod

Trvanie kurzu: 3, 5 mesiacov – 14 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v UTOROK od 17.30 do 19.30 hod)

Slávnostný záver kurzu: 22. JÚNA 2021 (utorok) o 19.00 hod

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
Účastnícky poplatok: 340,- EUR ( na celé trvanie kurzu )
Registrácia je možná na e-mailovej adrese: ticket@festivalmeteorit.com
Do poznámky prosíme uviesť: kurz marec 2021

Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.