DRAMATICKÝ KURZ PRE MLÁDEŽ (od 19.Septembra) / PLNE OBSADENÉ

DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE MLÁDEŽ OD 19.SEPTEMBRA 2020 / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

REGISTRÁCIA OTVORENÁ!

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný krúžok herectva a rozvoja osobnosti pre mládež.
ZAŽI SOBOTNÚ ZÁBAVU V DIVADLE!

Začiatok kurzu: 19.septembra 2020 (sobota)
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00)

Záujemcov o dramatický krúžok / kurz rozvoja osobnosti pre mládež neustále pribúda, a preto od 19.septembra 2020  otvárame novú skupinu.
Registrácia je už otvorená. Dramatického kurzu sa môže zúčastniť prvých 20 zaregistrovaných účastníkov.

Študenti majú možnosť počas kurzu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovať sa na verejnosti. Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na to, aby sa účastníci hlbšie oboznámili aj s dielami svetoznámych dramatikov ako napríklad: Shakespeare, Moliere, Goldoni, Ibsen, Čechov…

Odporúčaná veková kategória: od 14 do 17 rokov

Počas skúškového obdobia sa pomocou hier a cvičení, a s tým súvisiacim tréningom učia študenti najmä umeniu koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Najmä tieto aspekty môžu ovplyvniť schopnosti sústrediť sa, čo mládeži môže pomôcť nie len na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 19.september 2020 (sobota)
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00hod)

Termín slávnostného ukončenia kurzu (odohranie predstavenia): 19.December (sobota) od 14.00 hod.

(POZOR!: Dramatický kurz sa v dňoch 10. októbra a 31. októbra nekoná, čo samozrejme neovplyvní 12 stretnutí.)

Účastnícky poplatok: 260,- EUR (na celé trvanie kurzu)
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť  na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Registrácia: email:ticket@festivalmeteorit.com

Viac informácií na tel. čísle: 0944 280 221