Individuálne kurzy rozvoja osobnosti

Individuálne kurzy rozvoja osobnosti

 

Už 10. rokov na Slovensku úspešne vedieme komerčne zamerané kurzy osobnostného rozvoja pre zamestnancov firiem. Kurzy vždy prispôsobujeme potrebám našich klientov a sú primárne zamerané na stredný a vrcholový manažment.

Cieľom kurzov je zamerať sa na podporu predaja a osobnostný rozvoj zamestnancov. Výsledky, ktoré naši klienti počas spolupráce zaznamenali nás neustále poháňajú vpred a motivujú hľadať prieniky ako čo najefektívnejšie využívať divadelné techniky a cvičenia na osobnostný rozvoj a koučing- tak aby tieto  zručnosti boli čo najefektívnejšie implementované pri riadení tímov, zvyšovaní motivácie zamestnancov a pri podpore predaja.

Z našich skúseností a z výsledkov našich klientov prirodzene vyplynula potreba, zamerať sa primárne na koučing jednotlivcov. V tohoročnej ponuke sme preto pripravili, možnosť individuálneho vzdelávania ONE TO ONE s osobným koučom.

Divadelné techniky ponúkajú množstvo spôsobov ako odkrývať skrytý potenciál jednotlivca, ktorý je využiteľný nielen v divadle ale najmä v osobnom a pracovnom živote.

Spôsob vedenia kurzov nie je založený na memorovaní teórií o úspechu, ale na autentickej skúsenosti jednotlivca. Pracujeme s konkrétnymi potrebami a tempom potrebným na zvládnutie všetkých výziev, ktoré pomáhajú v osobnom rozvoji.  Tréningy sú zamerané na prácu s vnímaním vlastnej osobnosti v kontexte s ,,publikom,, čiže v komerčnom prostredí s jeho bezprostredným okolím, pracovným prostredím, prípadne zvereným tímom zamestnancov. Účastníkom individuálnych kurzov sa otvárajú možnosti, ako využiť svoj vlastný potenciál a následne s ním pracovať. Základnou filozofiou takýchto cvičení je ich autentickosť. Účastník pod vedením kouča nachádza tie najefektívnejšie metódy ako pracovať s vlastnými problémami, strachom, prípadne s pocitom nedostatočnej pripravenosti púšťať sa do nových výziev.

Individuálne hodiny sú zamerané na viacero okruhov. Jedným z najdôležitejších modulov je komunikačný tréning , zameraný na motiváciu a prácu s teamom. Cieľom je mať pod kontrolou verbálnu komunikáciu ale najmä vplyv neverbálnej komunikácie na svoje okolie. Často sa čudujeme že napriek vlastným snahám nedokážeme presadiť svoje ciele ? Môže za to nesprávny neverbálny prejav. Úspešný líder, musí mať schopnosť viesť a pozitívne používať svoju autentickú charizmu, ktorú mu konfrontácia s koučom pomôže efektívne posilniť. Musí vedieť vyvolať prirodzený záujem a efektívne viesť zverených zamestnancov. Táto zručnosť je najefektívnejšia v momente kedy sám líder je autentický a pozná metódy ako viesť dialóg a riešiť krízové situácie. Okrem dokonalého zvládnutia prezentácie pred publikom, zorientovanie sa v krízovej komunikácií získate schopnosť kontrolovať a cielene využívať zručnosti v oblasti neverbálnej komunikácie.

 

Každý z našich doterajších klientov súhlasil s výrokom že najsilnejšie posolstvá komunikujeme bez slov.

Jeden balík individuálneho kurzu obsahuje 4 stretnutia ( 4 x 60 min )

Cena jedného balíka individuálneho kurzu: 480,- Eur / osoba

Upresnenie termínov / objednávka individuálneho kurzu: ticket@festivalmeteorit.com

Do predmetu prosíme napísať: Individuálny kurz

korok