KURZ PRE HOVORCOV OD 15. JANUÁRA / PLNE OBSADENÉ

Kurz Komunikácie pre hovorcov

 

Nie je jedno, ako vystupuješ pred verejnosťou.

Nie je jedno akým spôsobom odkomunikuješ  informácie.

Nie je jedno aký vplyv dosiahneš.

A ani to nie je jedno, ako sa cítiš počas prezentácie, tlačovej konferencie, počas rozhovorov s médiami.

 

Úspech tvojej firmy / organizácie závisí aj od tvojho prejavu

 

Kurz sa koná  v komornej sále divadla meteorit, ktorý sa nachádza v malom mestečku Kolárovo.

 

Časový rozvrh víkendového kurzu:
15. januára (piatok): check-in na ubytovanie je možný od 17.00
19.00 – 20.00 (večera),
20.00 – 22.00
16. januára  (sobota):
9.00 – 12.00
12.00 – 14.00 (obedňajšia prestávka), 14.00 – 19.00
19.00 – 20.00 (večera),
20.00 – 22.00
17. januára (nedeľa):
10.00 – 12.00 ,
12.00 – 14.00 (obedňajšia prestávka),
14.00 – 19.00 , 19.00 (večera)

V Medzinárodnom divadle Meteorit úspešne prebiehajú už deviaty rok Kurzy rozvoja osobnosti – Dramatické kurzy pre dospelých. Kurzy počas deviatich rokov absolvovalo viac ako 2300 frekventantov.

Vo februári organizujeme víkendový kurz s cvičeniami zameranými pre hovorcov.

Počas kurzu je možnosť prehĺbiť schopnosť na sústredenie, zlepšiť schopnosť komunikácie, s pomocou ktorého vieme dosiahnuť väčší vplyv, a tak sa podané informácie dostanú viac k cieľovej skupine. Okrem podania správnych informácii je dôležité, že počas prezentácie, tlačovky, rozhovorov s médiami aký vplyv dosiahneme.

A, ako dosiahnuť čím väčší a pozitívnejší vplyv?

Ako narábať s telom počas prezentácie?

Ako dosiahnuť, aby vaše ,, obecenstvo,, hltalo vaše slová, aby vás aj radi počúvali?

Aby Vaša prezentácia mala dynamiku?

Ako dosiahnuť aby Vaša prezentácia bola čím farebnejšia?

Na toto všetko sa zameriava víkendový kurz pre hovorcov.

 

 

 

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Pohybový lektor: Anna Gulyás, choreograf (HU)

Termín kurzu: od 15. januára  do 17. januára  (víkend)

Súčasťou kurzu sú :
cvičenia na zlepšenie komunikačných schopností, cvičenia na zdolanie trémy, cvičenia na zväčšenie schopnosti sústredenia sa / vnímavosti, spoznanie vlastných schopností,
relaxačné cvičenia, pohybové cvičenia, fyzioterapeutické cvičenia – na správne používanie tela, rétorické cvičenia a cvičenia, ako vystupovať pred verejnosťou…

Miesto kurzu: Komorná sála divadla Meteorit, Kolárovo, Kostolné námestie 13
Termín kurzu: od 15. januára  do 17. januára (víkend)

Účastnícky poplatok: 840,- EUR (na celé trvanie kurzu)

Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie a stravu počas celého kurzu

(2x raňajky, 2x obed, 3x večera).

 

MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV: 6 OSÔB
REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Registrácia je vždy platná po uhradení účastníckeho poplatku.
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle:
0944 280 221

korok