POHYBOVÝ – TANEČNÝ KURZ / PLNE OBSADENÉ

Pohybový  / Tanečný kurz
(Tanec, Pohyb, Relaxácia…)

REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Začiatok kurzu: 05. mája  (streda) o 20.00 hod
Počet stretnutí: 12 x 2 hodiny

Časový rozvrh kurzu nájdete nižšie.
Termín ukončenia kurzu: 03. júna (štvrtok) o 19.00 hod

Kurz je určený aj pre začiatočníkov, aj pre tých, ktorí sa intenzívne zaoberajú rôznymi tanečnými štýlmi.
Rád by si spoznal schopnosti svojho tela? Rád by si spoznal svoje fyzické schopnosti? Máš chuť sa hýbať – zatancovať si?  Chceš vedieť správne narábať so svojim telom? Máš chuť osvojiť si základné techniky súčasného pohybového umenia?

,,Ale ja neviem tancovať 🙁 ,, – Nič sa nedeje. Ku kurzu / workshopu nie je potrebná tanečná minulosť a žiadne tanečné znalosti. Len dovoľ sám sebe objaviť svoje fyzické schopnosti. Naučíš sa využiť základnú logiku tvojho tela, ktorú môžeš využiť nie len pri tanci, ale aj v každodennom živote.

Čím viac spoznávame svoje schopnosti, tým máme väčšiu šancu mať správne sebavedomie. K tomu vie pomôcť technika physical-contact, ktorá sa vyvinula v strede 20. storočia v divadelnom svete.

Tanečný / Pohybový kurz sa slávnostne ukončí odohraním / odtacovaním predstavenia, ktoré sa naskúša počas kurzu, popri rôznych cvičeniach.

Vedúci lektor kurzu: Anna Gulyás, Choreograf, tanečný umelec  (Budapešť, Hu)
Kurz  bude vedený v anglickom jazyku. Kurz bude tlmočený do slovenského jazyka.

Časový rozvrh kurzu

05. mája (streda) od 20.00 hod do 22.00 hod
06. mája ( štvrtok) od 20.00 hod do 22.00 hod
07. mája (piatok) od 19.00 hod do 21.00 hod
11. mája (utorok) od 20.00 hod do 22.00 hod
12. mája (streda) od 20.00 hod do 22.00 hod
18. mája (utorok) od 20.00 hod do 22.00 hod
19. mája (streda) od 19.00 hod do 22.00 hod
20. mája (štvrtok) od 20.00 hod do 22.00 hod
25. mája ( utorok) od 20.00 hod do 22.00 hod
26. mája (streda) od 19.00 hod do 22.00 hod
02. júna (streda) od 20.00 hod do 22.00 hod
03. júna (štvrtok) SLÁVNOSTNÝ ZÁVER KURZU – kedy sa odohrá predstavenie, ktoré sa naskúšalo počas kurzu.
Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov

(horná veková kategória nie je ohraničená)

Účastnícky poplatok: 320,- EUR (na celé trvanie kurzu)
Počet účastníkov je limitovaný. Kurzu sa môže zúčastniť prvých 12 zaregistrovaných záujemcov.

Miesto kurzu: Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava

REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@ festivalmeteorit.com

Pri registrácii prosíme do predmetu napísať: Pohybový kurz / máj 2021
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle: 0944 280 221

Tešíme sa na vás!

korok