ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA (TVORIVÁ DIELŇA / SPOLOČNÝ KURZ PRE RODIČOV A DETI)

Rozprávková nedeľa (tvorivá  dielňa / spoločný kurz pre rodičov a deti)
Deti tvoria spolu s rodičmi

Téma tvorivej dielne: Rozprávky H.Ch. Andersena

Deti tvoria spolu s rodičmi
Sme radi, že  náš nový projekt ,,Rozprávková nedeľa,, ,počas ktorého rodičia tvoria divadelné predstavenie spolu so svojimi deťmi, zažíva veľký úspech.

Kto má väčšiu odvahu? Deti alebo dospelí? …a kto z nich má väčšiu pozornosť?…..kto z nich má väčšiu fantáziu?

Môžete to hravo vyskúšať.

Celá nedeľa bude patriť rodinám s deťmi. Počas celého dňa budú deti, spoločne s rodičmi, tvoriť jedno krátke divadelné predstavenie – rozprávku, ktorú si spolu vymyslíme, a aj zrežírujeme.

V tento deň budete partnerom, kolegom vlastných detí. Je isté, že veľa vecí sa od detí naučíme. Nechajme sa prekvapiť aké stránky vlastného dieťaťa spoznáme a naopak. Vytvoríme spolu aj kostýmy a rekvizity, a o 15:30 hod už môžu prísť vaši hostia, pre ktorých sa predstavenie odohrá. Môžete zavolať babku, dedka, všetkých príbuzných a kamarátov, ktorí sa určite dobre zabavia na diele, ktoré ste spoločne vytvorili.

Súčasťou prípravy na predstavenie sú samozrejme aj rôzne cvičenia na zdolanie trémy, prehĺbenie pozornosti, rozvíjanie fantázie…
Počas tvorivej dielne pomocou možnosti zžívania sa s rôznymi postavami a situáciami, zdoláme trému, pokúsime sa získať odvahu a sebavedomie. Let na krídlach fantázie nás veľa naučí.

Počet účastníkov je limitovaný, a tak sa tvorivej nedele môže zúčastniť prvých 20 zaregistrovaných osôb.
(t.j. rodičia vrátane detí)

Adresu na registráciu nájdete nižšie.

Vedúci tvorivej dielne: Róbert Csontos, herec – režisér

Téma tvorivej dielne: Rozprávky H. Ch. Andersena

Prestávka na obed od 12.00 hod do 13.00 hod.

Predstavenie / Rozprávka, ktorá sa počas dňa vytvorila sa odohrá od 15.30 hod.

(Vstup na samotné predstavenie je voľný – stačí nahlásiť počet hostí)
Účastnícky poplatok: 20,- Eur / osoba (aj dieťa, aj dospelý)

Miesto kurzu: Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava
REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@ festivalmeteor it.com ( do predmetu prosíme napísať Tvorivá nedeľa)
Odporúčaná veková kategória pre deti: od 5 do 11 rokov.

Pri záujme o registráciu prosíme uviesť koľko členov vašej rodiny prihlasujete (počet detí a počet dospelých)

Tešíme sa na všetky deti a ich rodičov!