Pre veľký záujem od 23. JANUÁRA 2017 otvárame novú skupinu pre záujemcov o Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti

Teší nás, že váš záujem o dramatické kurzy pre dospelých neustále rastie.
Pre veľký záujem od 23. JANUÁRA otvárame novú skupinu pre záujemcov o Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti
Trvanie kurzu: 3 mesiace – 12 týždňov (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v PONDELOK od 17.30 do 19.30)

Dramatický kurz nielen pre tých, ktorí sa chcú stať umelcami…
Pre veľký záujem od 23. JANUÁRA otvárame novú skupinu pre záujemcov o Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti

CHCEŠ SPOZNAŤ SÁM SEBA? CHCEŠ BYŤ HERCOM? CHCEŠ SA ZLEPŠIŤ V KOMUNIKÁCII? ALEBO LEN CHCEŠ NETRADIČNE TRÁVIŤ SVOJE VOĽNÉ CHVÍLE V DIVADELNOM PROSTREDÍ S PRÍJEMNÝMI ĽUĎMI? OD 23. JANUÁRA 2017 MOŽEŠ V DIVADLE METEORIT NA TRI MESIACE TOTO VŠETKO ZAŽIŤ!

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný kurz herectva a rozvoja osobnosti. V Medzinárodnom divadle Meteorit úspešne prebiehajú už 3. rok Kurzy rozvoja osobnosti – Dramatický kurz pre dospelých. Kurzy počas troch rokov absolvovalo viac ako 800 frekventantov.
Pre veľký záujem od 23. JANUÁRA otvárame novú skupinu pre záujemcov o Dramatický krúžok pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov

V kurze nie sú vítaní len ľudia, ktorí chcú v budúcnosti pracovať v divadle, vo filme alebo médiách, ale aj tí záujemcovia, ktorí by chceli v každodennom živote lepšie komunikovať, mať viac sebadôvery a rozvíjať svoje dispozície pre nadväzovanie spoločenských kontaktov.

Tí, čo neplánujú kariéru v spomínaných oblastiach, môžu rôznymi cvičeniami rozvinúť svoje komunikačné schopnosti, sebadôveru a schopnosť prispôsobiť sa, pričom cviky sú vždy individuálne prispôsobené účastníkom kurzu. Priateľská a nápomocná atmosféra na kurze garantuje vývin, ktorý v škole i mimo nej iste povedie k úspechu. Práca na kurze môže byť prvým krokom na ceste k sebapoznaniu. Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 23. JANUÁRA 2017
Trvanie kurzu: 3 mesiace – 12 týždňov (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v PONDELOK od 17.30 do 19.30)
Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
Účastnícky poplatok: 215,- EUR ( na celé trvanie kurzu )
Miesto kurzu: Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava
REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Bližšie informácie ochotne poskytneme na telefónnom čísle: 0944 280 221
Srdečne očakávame každého záujemcu!

 

Bookmark and Share