Kvôli veľkému záujmu sme otvorili registráciu do skupiny dramatického kurzu pre MLÁDEŽ, ktorá sa rozbehne 14. januára 2017

Dramatický krúžok pre MLÁDEŽ
ZAŽI SOBOTNÚ ZÁBAVU V DIVADLE

OD 14. JANUÁRA 2017 POČAS TROCH MESIACOV

Je pre nás veľkým potešením, že je o dramatické kurzy pre mládež taký veľký záujem a preto od 14. januára otvárame novú skupinu.

Registrácia je už otvorená. Dramatického kurzu sa môže zúčastniť prvých 20 zaregistrovaných účastníkov.

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný krúžok herectva a rozvoja osobnosti pre mládež.

Hlavná téma kurzu: Hravo o hrách C. Goldoni, Moliere, W. Shakespeare

Študenti majú možnosť počas kurzu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovať sa na verejnosti.

Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Odporúčaná veková kategória: od 14 do 17 rokov

Počas skúškového obdobia sa pomocou hier a cvičení a s tým súvisiacim tréningom učia študenti najmä umeniu koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoju reči. Najmä tieto aspekty môžu ovplyvniť schopnosti sústrediť sa, čo mládeži môže pomôcť nie len na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

Téma záverečného predstavenia: hra na motívy diel od W. Shakespeare

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 14. JANUÁRA 2017
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00)

Odporúčaná veková kategória: od 13 do 17 rokov

Účastnícky poplatok: 150,- EUR ( na celé trvanie kurzu )

Registrácia: email:ticket@festivalmeteorit.com

Viac informácií: Tel: 0944 280 221

(POZOR! Kurz sa počas polročných a jarných prázdnin nekoná. Termín záveru krúžku a odohrania prezentačného predstavenia: 29. apríla 2017 od 16.00 hod)

 

Bookmark and Share