Meditačný večer a sakrálne cvičenia
Veľmi nás teší váš veľký záujem o meditačné večery. Po úspechu marcového meditačného večera opäť organizujeme  19. júna (pondelok) večer plný relaxu.
Termín: 19. júna (pondelok) od 19.00 hod
Téma: Očista / Energia – Radosť
(myslieť nestačí)
Vedúci lektor večera: Róbert Csontos
Dĺžka meditačného večera: cca 2 hod
Cena vstupenky: 20,- Eur
Vstupenky sa dajú získať v divadle Meteorit.
Rezervácia vstupeniek: e-mail:ticket@festivalmeteorit.com
Počas meditačného večera si môžeš trochu oddýchnuť od hektického sveta, v ktorom žijeme. Máš čas na seba. Máš čas a možnosť na relaxáciu. Máš možnosť sa očistiť od negatívnych vplyvov a nabiť sa dobrou energiou.
Máš možnosť dávať radosť ostatným a máš možnosť prijať dobrú energiu a radosť od ostatných –  Len to dovoľ! Môžeš si pre seba dovoliť pozitívny zážitok, z ktorého budeš môcť v budúcnosti čerpať. U nás nič nemusíš, len môžeš!
Počet účastníkov na cvičenie a meditáciu je limitovaný na 100 osôb.
(na večer odporúčame prísť v pohodlnom oblečení)
Bookmark and Share