Kvôli veľkému záujmu sme otvorili registráciu do skupiny dramatického kurzu pre MLÁDEŽ, ktorá sa rozbehne 23. SEPTEMBRA 2017

Dramatický krúžok pre MLÁDEŽ
ZAŽI SOBOTNÚ ZÁBAVU V DIVADLE

OD 23. SEPTEMBRA 2017 POČAS TROCH MESIACOV

Je pre nás veľkým potešením, že je o dramatické kurzy pre mládež taký veľký záujem a preto od 23. septembra otvárame novú skupinu.

Registrácia je už otvorená. Dramatického kurzu sa môže zúčastniť prvých 20 zaregistrovaných účastníkov.

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný krúžok herectva a rozvoja osobnosti pre mládež.

Hlavná téma kurzu: Hravo o hrách C. Goldoni, Moliere, W. Shakespeare

Študenti majú možnosť počas kurzu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovať sa na verejnosti.

Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Odporúčaná veková kategória: od 14 do 17 rokov

Počas skúškového obdobia sa pomocou hier a cvičení a s tým súvisiacim tréningom učia študenti najmä umeniu koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoju reči. Najmä tieto aspekty môžu ovplyvniť schopnosti sústrediť sa, čo mládeži môže pomôcť nie len na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

Téma záverečného predstavenia: hra na motívy diel od W. Shakespeara

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 23. SEPTEMBRA 2017
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00)

Termín prezentačného predstavenia kurzu / slávnostný záver kurzu: 16. decembra (sobota) od 14.00 hod

Účastnícky poplatok: 180,- EUR (na celé trvanie kurzu)

Registrácia: email:ticket@festivalmeteorit.com

Viac informácií na tel. čísle: 0944 280 221

 

Bookmark and Share