Pre veľký záujem otvárame 20. MARCA 2018 novú skupinu pre záujemcov o DRAMATICKÝ KURZ PRE DOSPELÝCH – Kurz rozvoja osobnosti

Registrácia do novej skupiny pre DOSPELÝCH je už otvorená!!

Trvanie kurzu: 3 mesiace – 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v UTOROK od 19.45 do 21.45)

Dramatický kurz nie len pre tých, ktorí sa chcú stať umelcami…

CHCEŠ SPOZNAŤ SÁM SEBA? CHCEŠ BYŤ HERCOM? CHCEŠ SA ZLEPŠIŤ V KOMUNIKÁCII? ALEBO LEN CHCEŠ NETRADIČNE TRÁVIŤ SVOJE VOĽNÉ CHVÍLE V DIVADELNOM PROSTREDÍ S PRÍJEMNÝMI ĽUĎMI? OD 20. MARCA MÔŽEŠ V DIVADLE METEORIT POČAS TROCH MESIACOV TOTO VŠETKO ZAŽIŤ!

V Medzinárodnom divadle Meteorit úspešne prebiehajú už piaty rok Kurzy rozvoja osobnosti – Dramatické kurzy pre dospelých. Kurzy počas piatich rokov absolvovalo viac ako 1000 frekventantov.
Pre veľký záujem otvárame od 20. MARCA novú skupinu pre záujemcov o Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov

V kurze nie sú vítaní len ľudia, ktorí chcú v budúcnosti pracovať v divadle, vo filme alebo médiách, ale aj tí záujemcovia, ktorí by chceli v každodennom živote lepšie komunikovať, mať viac sebadôvery a rozvíjať svoje dispozície pre nadväzovanie spoločenských kontaktov.

Tí, čo neplánujú kariéru v spomínaných oblastiach, môžu rôznymi cvičeniami rozvinúť svoje komunikačné schopnosti, sebadôveru a schopnosť prispôsobiť sa, pričom cviky sú vždy individuálne prispôsobené účastníkom kurzu. Priateľská a nápomocná atmosféra na kurze garantuje vývin, ktorý v zamestnaní i mimo neho iste povedie k úspechu. Práca na kurze môže byť prvým krokom na ceste k sebapoznaniu. Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Pohybový lektor: Anna Gulyás, choreograf (HU)

Hlasový lektor: Andrea Szmatana (HU)

Začiatok kurzu: 20. MARCA 2018
Trvanie kurzu: 3 mesiace – 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v UTOROK od 19.45 hod do 21.45 hod)
Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
Účastnícky poplatok: 260,- EUR ( na celé trvanie kurzu )
Miesto kurzu: Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava
REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle: 0944 280 221

POZOR! POČAS Veľkonočných sviatkov sa kurz NEKONÁ, čo samozrejme neovplyvní daných 12 stretnutí.

 

Bookmark and Share