DRAMATICKÝ KURZ / KURZ ROZVOJA OSOBNOSTI PRE DOSPELÝCH
VÍKENDOVÝ SEMINÁR

Sme radi, že môžeme vyhovieť aj záujemcom o Dramatický kurz / Kurz rozvoja osobnosti pre dospelých, ktorí nemajú možnosť navštevovať pravidelne trojmesačný kurz, alebo ktorí bývajú veľmi ďaleko od Bratislavy a tak v termíne od 18. mája do 20. mája organizujeme víkendový kurz.
Časový rozvrh víkendového kurzu:

- 18. mája (piatok): 20:00-22:00

- 19. mája (sobota): 9:00-13:00 14:00-21:00

- 20. mája (nedeľa): 10:00-13:00 14:00-17:00

 

CHCEŠ SPOZNAŤ SÁM SEBA? CHCEŠ BYŤ HERCOM? CHCEŠ SA ZLEPŠIŤ V KOMUNIKÁCII? ALEBO LEN CHCEŠ NETRADIČNE TRÁVIŤ SVOJE VOĽNÉ CHVÍLE V DIVADELNOM PROSTREDÍ S PRÍJEMNÝMI ĽUĎMI?

V Medzinárodnom divadle Meteorit úspešne prebiehajú už piaty rok Kurzy rozvoja osobnosti – Dramatické kurzy pre dospelých. Kurzy počas piatich rokov absolvovalo viac ako 1000 frekventantov.
Radi by sme vyhoveli aj tým záujemcom, ktorí bývajú ďaleko od Bratislavy a dochádzanie na kurz každý týždeň by bola pre nich veľká záťaž. Preto od 18. mája do 20. mája 2018 otvárame víkendový kurz pre záujemcov o Dramatický kurz / Kurz rozvoja osobnosti pre dospelých.

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov

V kurze nie sú vítaní len ľudia, ktorí chcú v budúcnosti pracovať v divadle, vo filme alebo médiách, ale aj tí záujemcovia, ktorí by chceli v každodennom živote lepšie komunikovať, mať viac sebadôvery a rozvíjať svoje dispozície pre nadväzovanie spoločenských kontaktov. Priateľská a nápomocná atmosféra na kurze garantuje vývin, ktorý v zamestnaní i mimo neho iste povedie k úspechu. Práca na kurze môže byť prvým krokom na ceste k sebapoznaniu.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Pohybový lektor: Anna Gulyás, choreograf (HU)

Hlasový lektor: Andrea Szmatana, lektorka spevu (HU)

Termín kurzu: od 18. mája do 20. mája (víkend)

- 18. mája (piatok): 20:00-22:00

- 19. mája (sobota): 09:00 – 13:00 14.00 – 21.00

- 20. mája (nedeľa): 10:00 – 13:00 14.00 – 17.00

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
Účastnícky poplatok: 280,- EUR (na celé trvanie kurzu)

Ubytovanie a stravu si každý účastník zabezpečuje sám.

Miesto kurzu: Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava
REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle: 0944 280 221

 

Bookmark and Share