VÍKEND V POHYBE

(Tanec, Pohyb, Relaxácia…)

Pohybový – Tanečný workshop

Termín kurzu : od 20. apríla do 22. apríla (víkend)

Workshop je určený aj pre začiatočníkov, aj pre tých, ktorí sa intenzívne zaoberajú rôznymi tanečnými štýlmi.

Rád by si spoznal schopnosti svojho tela? Rád by si spoznal svoje fyzické schopnosti? Máš chuť sa hýbať – zatancovať si? Chceš vedieť správne narábať so svojim telom? Máš chuť osvojiť si základné techniky súčasného pohybového umenia?

,,Ale ja neviem tancovať :-( ,, – Nič sa nedeje. K workshopu nie je potrebná tanečná minulosť a žiadne tanečné znalosti. Len dovoľ sám sebe objaviť svoje fyzické schopnosti. Naučíš sa využiť základnú logiku tvojho tela, ktorú môžeš využiť nie len pri tanci, ale aj v každodennom živote.

Čím viac spoznávame svoje schopnosti, tým máme väčšiu šancu mať správne sebavedomie. K tomu vie pomôcť technika physical-contact, ktorá sa vyvinula v strede XX. storočia v divadelnom svete.

Piatok a sobotu, po intenzívnych dňoch v pohybe, ukončíme meditáciou s tibetskými miskami.

Vedúci lektor kurzu: Anna Gulyás, Choreograf, tanečný umelec (Budapešť, HU)

Časový rozvrh víkendového kurzu

20. apríla (piatok) od 20.00 hod do 22.00 hod

21. apríla (sobota) od 10.00 hod do 19.00 hod (prestávka od 12.00 do 13.30)

22. apríla (nedeľa) od 10.00 hod do 16.00 hod (prestávka od 12.00 do 13.00)

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
Účastnícky poplatok: 180,- EUR (na celé trvanie kurzu)

(Pre záujemcov, ktorí absolvujú dramatický kurz pre dospelých v Meteorite je výška účastníckeho poplatku 90,- Eur na celé trvanie kurzu)

Počet účastníkov je limitovaný. Kurzu sa môže zúčastniť prvých 12 zaregistrovaných záujemcov.

Ubytovanie a stravu si každý účastník zabezpečuje sám.

Miesto kurzu: Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava
REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com

Pri registrácii prosíme do predmetu napísať: VÍKEND V POHYBE
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle: 0944 280 221

Tešíme sa na vás!

 

Bookmark and Share