DRAMATICKÝ KURZ PRE MLÁDEŽ (od 15. septembra) REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Kvôli veľkému záujmu sme otvorili registráciu do skupiny dramatického kurzu pre MLÁDEŽ, ktorá sa rozbehne 15. SEPTEMBRA 2018

Dramatický krúžok pre MLÁDEŽ
ZAŽI SOBOTNÚ ZÁBAVU V DIVADLE

OD 15.SEPTEMBRA 2018 POČAS TROCH MESIACOV

Je pre nás veľkým potešením, že je o dramatické kurzy pre mládež taký veľký záujem a preto od 15.septembra otvárame novú skupinu.

Registrácia je už otvorená. Dramatického kurzu sa môže zúčastniť prvých 20 zaregistrovaných účastníkov.

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný krúžok herectva a rozvoja osobnosti pre mládež.

Študenti majú možnosť počas kurzu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovať sa na verejnosti.

Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na to, aby sa účastníci hlbšie oboznámili aj s dielami svetoznámych dramatikov ako napríklad: Shakespeare, Moliere, Goldoni, Ibsen, Čechov…

Téma záverečného predstavenia: ,,Čarovná flauta,, – scenár predstavenia sa vytvorí spolu s účastníkmi kurzu na motívy príbehu opery od Mozarta: Čarovná flauta.

Odporúčaná veková kategória: od 14 do 17 rokov

Počas skúškového obdobia sa pomocou hier a cvičení a s tým súvisiacim tréningom učia študenti najmä umeniu koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoju reči. Najmä tieto aspekty môžu ovplyvniť schopnosti sústrediť sa, čo mládeži môže pomôcť nie len na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

 

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Začiatok kurzu: 15. SEPTEMBRA 2018
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 13.00 do 15.00)

Termín slávnostného ukončenia kurzu (odohranie predstavenia): 08. decembra (sobota) od 14.00 hod.

( POZOR!: Dramatický kurz sa 03. novembra kvôli Sviatku všetkých svätých nebude konať, čo samozrejme neovplyvní 12 stretnutí.)

Účastnícky poplatok: 240,- EUR (na celé trvanie kurzu)

Registrácia: email:ticket@festivalmeteorit.com

Viac informácií na tel. čísle: 0944 280 221

 

Bookmark and Share