H. Ch. Andersen: Snehová kráľovná|H. Ch. Andersen: The Snow Queen

H.Ch. Andersen bol na Hviezdoslavovom námestí a  odrazu sa objavil na Čulenovej 3

Ako to dokázal??? V rozprávkovej ríši detského divadla je možné všetko, najmä keď je to vyjadrené formou úžasného predstavenia, ktoré v deťoch evokuje množstvo emócií. Medzinárodné divadlo Meteorit chystá pre deti z Bratislavy a okolia na 4. 12.2010 premiéru  známej Andersenovej rozprávky, Snehová kráľovná. Medzi účinkujúcimi sa, spolu s deťmi,  predstaví výber našich najlepších tanečníkov.

Predstavenie je modernou tanečnou interpretáciou slávneho príbehu H.CH. Andersena o chlapčekovi Kayovi, Gerde,  zlej Snehovej kráľovnej a škriatkoch, ktorí chcú deťom ublížiť.  Je to príbeh o láske a  o boji medzi dobrom a zlom, odohrávajúci sa uprostred  rozprávkovej zimy, ktorú Andersen tak dôverne poznal z vlastnej krajiny.

Cena vstupenky: 10 EUR (5 EUR pre študentov)

Réžia: Róbert Csontos

Scéna:Zuzana Zacharová

Kostýmy: Monika Vontszemuova

V titulnej roli: Marianna Ďurianová / Andrea Halászová

Hrajú: Hasan Zahirovic, Alexandra Žačiková, Jozef Kondek, Martin Hindy, Martin Vojtko, Tomáš Mojzeš

Everything is possible in the world of our theater, especially if it’s expressed in the form of a wonderful show which leaves unforgettable emotions in the hearts of the children. The international theater Meteorit would like to invite you to this world  – the world of Andersen’s Snow Queen. Among the cast, you can find not only children, but a selection of our best dancers!

The show is a modern dance version of the famous story by H. Ch. Andersen about a boy – Kay, Gerda, the Snow Queen and gnomes, that want to hurt the children. It’s a story about love and about the struggle between the good and the bad which takes place in the middle of winter, which Andersen knew very well from his country.

Entry: 10 EUR (5 EUR for students)

Director: Róbert Csontos

Scene design: Zuzana Zacharová

Costume design: Monika Vontszemuova

The lead role: Marianna Ďurianová / Andrea Halászová

Cast: Hasan Zahirovic, Alexandra Žačiková, Jozef Kondek, Martin Hindy, Martin Vojtko, Tomáš Mojzeš