Ivan Kušan: Čaruga

Preklad: Martina Herbst (SR)
Scéna: Zuzana Zacharová (SR)
Kostýmy: Monika Vontszeműová (SR)
Hudobný dramaturg: Martin Rausch (SR)
Šperk: Bety K. Majerníková (SR)
Asistentka produkcie: Julie Haluzová (CZ)
PR: Lucia Hajasová (SR)
Fotografie: Anett Kállai Tóth (Hu)
Réžia: Robert Csontos (SR)

Osoby a Obsadenie

JURAJ ARDONJAK, veľkostatkár: Marián Balážik (SR)
ANKICA, jeho žena: Zuzana Konečná (SR)
BORIS MOŽBOLT, zememerač: Tomáš Gál (SR)
TONKA, jeho sestra: Janet Livingstone (USA)
MIROSLAV FRANKIČ, Ardonjakov tajomník: Viktor Szabó (SR)
JOSIP ZELIČ, sedliak: František Balog (SR)
JOVO STANISAVLJEVIČ ČARUGA, najobávanejší zbojník: Přemysl Boublík (SR)
NIKOLA GILJETIČ GILE, žandársky kapitán: Alexandra Sarvašová (SR)
ADAM ŽAŽIČ, žandársky desiatnik: Jakub Rybárik (SR)

Premiéra: 24. október 2008

Translation: Martina Herbst (SR)
Set Design: Zuzana Zacharová (SR)
Costume Design & Production: Monika Vontszeműová (SR)
Music: Martin Rausch (SR)
Jewelry: Bety K. Majerníková (SR)
Choreography: Andrea Ladányi (HU)
Assistant choreographer: Zsolt Bánki (HU)
Production Assistant: Julie Haluzová (CZ)
PR: Lucia Hajasová (SR)
Photography: Anett Kállai Tóth (Hu)
Direction: Robert Csontos (SR)

Who’s Who

JURAJ ARDONJAK, landowner: Marián Balážik (SR)
ANKICA, his wife: Zuzana Konečná (SR)
BORIS MOŽBOLT, land surveyor: Tamás Gál (SR)
TONKA, his sister: Janet Livingstone (USA)
MIROSLAV FRANKIČ, Ardonjak’s assistant: Viktor Szabó (SR)
JOSIP ZELIČ, a villager: František Balog (SR)
JOVO STANISAVLJEVIČ ČARUGA, notorious bandit: Přemysl Boublík (SR)
NIKOLA GILJETIČ GILE, Police Captain: Alexandra Sarvašová (SR)
ADAM ŽAŽIČ, Police Officer: Jakub Rybárik (SR)

Date of Premiere: 24 of October 2008