DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI OD 13. OKTÓBRA (STREDA) / PLNE OBSADENÉ

DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI (od 13. októbra ) REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Začiatok kurzu: 13. októbra 2021 (streda )
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v stredu od 15.00 do 17.00)

Záujemcov o dramatický krúžok / kurz rozvoja osobnosti pre deti neustále pribúda, a preto od 13. OKTÓBRA 2021 otvárame novú skupinu.
Hlavná téma kurzu: „Čarovná flauta“ – scenár predstavenia sa vytvorí spolu s deťmi na motívy príbehu opery od Mozarta: Čarovná flauta.

Dramatický krúžok pre deti – SUPER ZÁBAVA NA KAŽDÚ STREDU OD 13. OKTÓBRA POČAS TROCH MESIACOV

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný kurz herectva a rozvoja osobnosti pre deti.
Deti sa v divadle počas kurzu nielen dobre zabavia, ale postupne sa učia zvládať základy rétoriky, osvoja si techniky, ako napríklad ovládanie trémy a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí.

Deti dokážu hravo spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.
Odporúčaná veková kategória: od 7 do 12 rokov
Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umenie koncentrácie, schopnosť zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale aj ovplyvní jeho schopnosť sústredenia sa, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Súčasťou „divadelnej prípravy“ je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís.
Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru na motívy príbehu opery od Mozarta: Čarovná flauta.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Začiatok kurzu: 13. OKTÓBRA  2021 (streda), o 15.00 hod
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v stredu od 15.00 do 17.00)
Slávnostné ukončenie kurzu (odohranie predstavenia) SA KONÁ V SOBOTU : 15. januára (sobota) od 15.00 hod.
Účastnícky poplatok: 320,- EUR (na celé trvanie kurzu)

POZOR !!! V dňoch 22. decembra, 29. decembra a 05. januára sa kurz nekoná kvôli Vianočným a Novoročným sviatkom. Po sviatkoch s kurzom pokračujeme od 12. januára)

Registrácia:
email: ticket@festivalmeteorit.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Dramatický kurz pre deti / stredajšia skupina

Viac informácií na tel. čísle: 0907 132 616

( Keby to náhodou opatrenia vyžadovali kvôli pandémii (čo pevne dúfame, že sa nestane) tak sa termín posunie, poprípade sa spraví v kurze prestávka a po skončení opatrení budeme pokračovať v kurzoch. Takto sme to riešili aj vlani na jar a aj na jeseň. Počet stretnutí opatrenia v žiadnom prípade neovplyvnia.)

Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.
www.meteorit-theatre.com

korok