DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI OD 28. JANUÁRA 2023 (SOBOTA) / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI OD 28. JANUÁRA  2023 (sobota) / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Začiatok kurzu:
28. JANUÁRA 2023  (sobota) , o 10.00 hod
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 10.00 do 12.00)
Slávnostné ukončenie kurzu (odohranie predstavenia) SA KONÁ V SOBOTU : 06. MÁJA 2023 (sobota) od 11.00 hod.

Účastnícky poplatok: 320,- EUR (na celé trvanie kurzu)

Registrácia:
email: ticket@ festivalmeteorit.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Dramatický kurz pre deti / september

Záujemcov o dramatický krúžok / kurz rozvoja osobnosti pre deti neustále pribúda, a preto  28. JANUÁRA  (sobota) otvárame novú skupinu.
Hlavná téma kurzu: Najkrajšie rozprávky bratov Grimmovcov. – scenár predstavenia sa vytvorí spolu s deťmi.

Dramatický krúžok pre deti – SUPER ZÁBAVA NA KAŽDÚ SOBOTU OD 28. JANUÁRA POČAS TROCH MESIACOV

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný kurz herectva a rozvoja osobnosti pre deti.

Deti sa v divadle počas kurzu nielen dobre zabavia, ale postupne sa učia zvládať základy rétoriky, osvoja si techniky, ako napríklad ovládanie trémy a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí.

Deti dokážu hravo spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.
Odporúčaná veková kategória: od 7 do 12 rokov
Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umenie koncentrácie, schopnosť zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale aj ovplyvní jeho schopnosť sústredenia sa, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Súčasťou „divadelnej prípravy“ je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís.
Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru na motívy príbehov najkrajších rozprávok bratov Grimmovcov.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

POZOR !!! V dňoch 18. februárra, 25. februára a 08. apríla sa kurz nekoná čo samozrejme neovplyvní počet stretnutí.

Účastnícky poplatok: 320,- EUR (na celé trvanie kurzu)

Registrácia:
email: meteorit.theatre@gmail.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Dramatický kurz pre deti / september

Keby to náhodou opatrenia vyžadovali kvôli pandémii (čo pevne dúfame, že sa nestane) tak sa termín posunie, poprípade sa spraví v kurze prestávka a po skončení opatrení budeme pokračovať v kurzoch. Takto sme to riešili aj vlani. Počet stretnutí opatrenia v žiadnom prípade neovplyvnia.

Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa Vaše dieťa nevie kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Viac informácií na tel. čísle: 0907 132 616

korok