LETNÝ TÁBOR PRE MLÁDEŽ – DIVADELNÝ TÁBOR / PLNE OBSADENÉ

Denný tábor pre mládež v divadle Meteorit

Termín: od 19. júla 2021 do 23. júla 2021

Medzinárodné divadlo Meteorit pripravilo na rok 2021 LETNÝ DIVADELNÝ TÁBOR

pre mládež vo veku od 13 do 18 rokov.

Lokalita: Medzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava
Počet dní: 5 (denne od 10.00 hod do 18.00 hod )
Cena 380,- EUR / 5 dní

(Cena zahŕňa: stravu počas denného tábora: desiatu, obed, olovrant a pitný režim, všetky materiály na prípravu kulís, návrhu kostýmov, rekvizít…)

V priestoroch divadla Meteorit na Čulenovej 3 sa každé ráno stretávajú
prihlásení účastníci denného tábora už od 10.00 hod. a odchádzajú o
18.00 hod.

Registrácia je otvorená. Dramatického kurzu sa môže zúčastniť prvých 10 zaregistrovaných účastníkov.

Tábor nie je určený len pre tých, ktorí sa chcú stať hercami.

Pre účastníkov  pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, zábavné ,výtvarné a literárne aktivity. V divadle budú mať možnosť vyskúšať aj svoj herecký talent.

Študenti majú možnosť počas kurzu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovať sa na verejnosti. Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Rozvoj osobnosti závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas tábora  sa účastníci pomocou  rôznych cvičení naučia hlavne umenie koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči… Zvládnutie divadelného tábora a určitého počtu tréningov odhalí v človeku nielen jeho talent, ale ovplyvní aj jeho schopnosť sústrediť sa, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole a v samotnom živote.

Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia.  Účastníci sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís..

Tábor slávnostne ukončíme s odohraním  predstavenia, ktoré účastníci pripravia počas týždňa.

Vedúci denného tábora: Róbert Csontos, herec-režisér
Pohybový / tanečný lektor kurzu: Panni Somi, Choreograf, tanečný umelec (Budapešť, HU)
Lektor na návrh kostýmov: Monika Vontszeműová
Počet účastníkov je limitovaný. Na dennom tábore sa bude môcť
zúčastniť prvých 10 prihlásených záujemcov.
Odporúčaná veková kategória: od 13 rokov do 18 rokov

Registrácia: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Denný tábor pre mládež
Viac informácií na tel. čísle: 0907132616
POZOR! – Tým divadla Meteorit vyhradzuje právo zmeniť miesto konania uvedené vo výzve (Čulenova 3) do iných priestoroch divadla Meteorit nachádzajúce sa v Bratislave.
korok