MUZIKÁLOVÉ ŠTÚDIO / KURZ PRE MLÁDEŽ / OD 12. APRÍLA / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

MUZIKÁLOVÉ ŠTÚDIO  / KURZ PRE MLÁDEŽ / MUZIKÁL
SPEV / TANEC / ČINOHRA
Divadlo Meteorit otvára polročné Muzikálové štúdio / Kurz pre mládež s poprednými lektormi z Budapešti

Hrať v muzikáli je veľká výzva. Čo všetko k tomu treba? – vedieť unikátne spievať, vedieť famózne tancovať a byť dobrým hercom. Ku krásnemu výsledku vedie dlhá cesta, na ktorej nielenže sa vzdelávame, ale aj objavujeme svoje skryté schopnosti. Ak máš chuť kráčať na tejto ceste, budeme radi ak sa pridáš k nám.
Začiatok kurzu: 12. apríla 2023 ( streda ) 15.00 hod
Trvanie kurzu: 6 mesiacov  ( 24 + 3 stretnutí / týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v stredu od 15.00 do 17.00 )
Okrem toho, že účastníci sa počas kurzu učia tancovať, spievať a základy herectva, majú možnosť počas kurzu rozvíjať aj svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovania na verejnosti. Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.
Odporúčaná veková kategória: od 12 do 17 rokov
Polročné muzikálové štúdium sa uzavrie s galavečerom, kde účastníci kurzu predvedú úryvky z najúspešnejších svetoznámych muzikálov v rámci galavečera.

Súčasťou kurzu / Muzikálového štúdia sú:
Hodiny tanca ( súčasný balet, show dance )
Hodiny spevu + Korepetícia
Hodiny herectva
Hodiny improvizácie na hudbu
Rytmické cvičenia

Lektori kurzu:
Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Tanec / Pohybové umenie: Katalin Inhof ( Tanečný umelec, Choreograf ) Budapešť
Tanec / Pohybové umenie : Panni Somi ( Tanečný umelec, Choreograf ) Budapešť
Spev: Zsófia Korponay ( Muzikálová herečka, Speváčka, Lektorka spevu ) Budapešť
Nosenie kostýmu / Ako správne narábať s kostýmom: Janó Papp ( Návrhár kostýmov ) Budapešť
Hudobné nástroje / Hudobná improvizácia / Ritmika: Daniel Zelenák ( Hudobný skladateľ ) Budapešť

Začiatok kurzu: 12. apríla 2023 ( streda )
Trvanie kurzu: 6 mesiacov / 24 + 3  stretnutí ( týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v stredu od 15.00 do 17.00hod )
(Prečo 24 + 3 stretnutí? – Záleží nám na kvalite. Uvedomujeme si, že kvôli chorobe alebo iným okolnostiam sa účastníci nemôžu zúčastniť niektorého stretnutia, a tak okrem 24 stretnutí, na ktoré je kurz naplánovaný sme pridali 3 stretnutia, aby každý účastník mohol získať, čo najviac vedomostí )
Slávnostný záver kurzu sa koná v SOBOTU (10. FEBRUÁRA) 2024 o 18.00 hod.

Registrácia: meteorit.theatre@gmail.com

POZOR !!! Od 21. júna 2023 do 06. septembra 2023 a od 20. decembra 2023 do 10. januára 2024 sa kurz nekoná.
Účastnícky poplatok: 584,- EUR ( na celé trvanie kurzu )

Registrácia je platná po uhradení účastníckeho príspevku 584,- Eur / osoba

na číslo účtu: 29 4002 3076 / 1100

IBAN: SK59 1100 0000 0029 4002 3076

banka: Tatra banka

Do poznámky prosíme uviesť meno / Muzikálové štúdio

Ihneď ako registračný poplatok nabehne na účet divadla, posielame potvrdenie o platnosti registrácie.

Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

korok