MUZIKÁLOVÉ ŠTÚDIO / KURZ PRE MLÁDEŽ / OD 20. SEPTEMBRA / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

MUZIKÁLOVÉ ŠTÚDIO PRE MLÁDEŽ / MUZIKÁL

SPEV / TANEC / ČINOHRA

Divadlo Meteorit otvára polročné Muzikálové štúdio / Kurz pre mládež s poprednými lektormi z Budapešti
Hrať v muzikáli je veľká výzva. Čo všetko k tomu treba? – vedieť unikátne spievať, vedieť famózne tancovať a byť dobrým hercom. Ku krásnemu výsledku vedie dlhá cesta, na ktorej nielenže sa vzdelávame, ale aj objavujeme svoje skryté schopnosti.
Ak máš chuť kráčať na tejto ceste, budeme radi ak sa pridáš k nám.
Začiatok kurzu: 20. septembra 2023 ( streda ) 15.00 hod
Trvanie kurzu: 6 mesiacov ( 24 + 3 stretnutí / týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v stredu od 15.00 do 17.00 )
Muzikálového štúdia sa môže zúčastniť prvých 12 zaregistrovaných účastníkov.
Okrem toho, že účastníci sa počas kurzu učia tancovať, spievať a základy herectva, majú možnosť počas kurzu rozvíjať aj svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovania na verejnosti. Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.
Odporúčaná veková kategória: od 11 do 17 rokov
Téma predstavenie slávnostného záveru kurzu: Oliver Twist / Muzikál
Súčasťou kurzu / Muzikálového štúdia sú:
Hodiny tanca
Hodiny spevu + Korepetícia
Hodiny herectva
Hodiny improvizácie na hudbu
Rytmické cvičenia
Lektori kurzu:
Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Tanec / Pohybové umenie: Katalin Inhof  ( Tanečný umelec, Choreograf ) Budapešť
Spev: Zsófia Korponay ( Muzikálová herečka, Speváčka, Lektorka spevu ) Budapešť
Hudobné nástroje / Hudobná improvizácia / Rytmika: Daniel Zelenák ( Hudobný skladateľ ) Budapešť
Začiatok kurzu: 20. septembra 2023 ( streda )
Trvanie kurzu: 6 mesiacov / 24 + 3 stretnutí ( týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v stredu od 15.00 do 17.00hod )
(Prečo 24 + 3 stretnutí? – Záleží nám na kvalite. Uvedomujeme si, že kvôli chorobe alebo iným okolnostiam sa účastníci nemôžu zúčastniť niektorého stretnutia, a tak okrem 24 stretnutí, na ktoré je kurz naplánovaný sme pridali 3 stretnutia, aby každý účastník mohol získať, čo najviac vedomostí )
Slávnostný záver kurzu sa koná v SOBOTU ( 13. apríla ) o 18.00 hod.
POZOR !!! V dňoch 01. novembra, 20. decembra, 27. decembra, 03. januára sa kurz nekoná, čo samozrejme neovplyvní počet stretnutí.
Účastnícky poplatok: 684,- EUR ( na celé trvanie kurzu )
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.
Do predmetu prosíme uviesť: Muzikálové štúdio
korok