Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti / Pre veľký záujem otvárame 22.OKTÓBRA 2019 NOVÚ SKUPINU / PLNE OBSADENÉ

PLNE OBSADENÉ

Trvanie kurzu: 3 mesiace – 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v utorok od 22.októbra, od 17.30 do 19.30)

Dramatický kurz nie len pre tých, ktorí sa chcú stať umelcami…

CHCEŠ SPOZNAŤ SÁM SEBA? CHCEŠ BYŤ HERCOM? CHCEŠ SA ZLEPŠIŤ V KOMUNIKÁCII? ALEBO LEN CHCEŠ NETRADIČNE TRÁVIŤ SVOJE VOĽNÉ CHVÍLE V DIVADELNOM PROSTREDÍ S PRÍJEMNÝMI ĽUĎMI? OD 18.FEBRUÁRA MÔŽEŠ V DIVADLE METEORIT POČAS TROCH MESIACOV TOTO VŠETKO ZAŽIŤ!

V Medzinárodnom divadle Meteorit úspešne prebiehajú už siedmy rok Kurzy rozvoja osobnosti – Dramatické kurzy pre dospelých. Kurzy počas siedmich rokov absolvovalo viac ako 2100 frekventantov.
Pre veľký záujem od 22.OKTÓBRA otvárame novú skupinu pre záujemcov o Dramatický kurz pre dospelých – Kurz rozvoja osobnosti.

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov

V kurze nie sú vítaní len ľudia, ktorí chcú v budúcnosti pracovať v divadle, vo filme alebo médiách, ale aj tí záujemcovia, ktorí by chceli v každodennom živote lepšie komunikovať, mať viac sebadôvery a rozvíjať svoje dispozície pre nadväzovanie spoločenských kontaktov.

Tí, čo neplánujú kariéru v spomínaných oblastiach, môžu rôznymi cvičeniami rozvinúť svoje komunikačné schopnosti, sebadôveru a schopnosť prispôsobiť sa, pričom cviky sú vždy individuálne prispôsobené účastníkom kurzu. Priateľská a nápomocná atmosféra na kurze garantuje vývin, ktorý v zamestnaní i mimo neho iste povedie k úspechu. Práca na kurze môže byť prvým krokom na ceste k sebapoznaniu. Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Začiatok kurzu: 22.OKTÓBRA 2019
Záver kurzu: 24.JANUÁRA 2020
Trvanie kurzu: 3 mesiace – 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v UTOROK od 17.30  hod do 19.30 hod)
Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
Účastnícky poplatok: 260,- EUR ( na celé trvanie kurzu )
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť  na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Miesto kurzu: Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava
REGISTRÁCIA: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle: 0944 280 221

PLNE OBSADENÉ