Meditačný večer a sakrálne cvičenia s tibetskými miskami

Téma: Očista / Energia – Radosť / Relax

(myslieť nestačí)

Počas meditačného večera si môžeš trochu oddýchnuť od hektického sveta, v ktorom žijeme. Máš čas na seba. Máš čas a možnosť na relaxáciu. Máš možnosť sa očistiť od negatívnych vplyvov a nabiť sa dobrou energiou.

Máš možnosť dávať radosť ostatným a máš možnosť prijať dobrú energiu a radosť od ostatných – Len to dovoľ! Môžeš si pre seba dovoliť pozitívny zážitok, z ktorého budeš môcť čerpať aj v budúcnosti. U nás nič nemusíš, len môžeš!
(na večer odporúčame prísť v pohodlnom oblečení a taktiež odporúčame si priniesť so sebou teplú deku)

Vedúci lektor večera: Róbert Csontos

Dĺžka meditačného večera: cca 2 hod

Registračný poplatok: 20,- Eur
Počet účastníkov na cvičenie a meditáciu je limitovaný na 16 osôb.

Registrácia je možná jedine e-mailom na : ticket@festivalmeteorit.com