2% z daní

2% z daní
….veľa nám to pomôže…
ĎAKUJEME!!!

Medzinárodné divadlo Meteorit v Bratislave už deviaty rok ponúka Vám a Vašim blízkym jedinečné výlety do sveta fantázie. Deviata divadelná sezóna je dôkazom, že ide o svet, ktorý má šancu a potenciál osloviť mnohých.

Obdarujte nás a my obdarujeme ďalších. Prostredníctvom Medzinárodného divadla Meteorit dávate ľuďom možnosť prežiť nielen malebné rozprávkové príbehy, ale aj farebné, ľudské príbehy, či osudové tragédie a pri tom Vás to nič nestojí.

V daňovom priznaní za rok 2022 vyplňte v kolónke na poukázanie 2% nasledovné identifikačné údaje: Občianske združenie FESTIVAL Meteorit, Banícka 10, 946 03 Kolárovo, IČO37970097

Vy nám dáte 2% a my to dáme na 100%.

Ďakujeme Vám v mene Divadla Meteorit i v mene našich verných divákov!

AKO POUKÁZAŤ 2 % Z DANÍ ?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

Podávam si daňové priznanie sám
– Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na
nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.

– K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

korok