LETNÉ PRÁZDNINY V DIVADLE – DIVADELNÝ TÁBOR PRE DETI/ PLNE OBSADENÉ

Denný tábor v Ríši rozprávok / Denný tábor počas letných prázdnin v divadle Meteorit….. 5 dní radosti, smiechu, zábavy a tvorenia …5 dní slobody…

A je to tu! Divadlo Meteorit už desiaty rok organizuje divadelný tábor pre deti a s radosťou môžeme oznámiť aj termín tohtoročného tábora.

V prípade záujmu postup registrácie nájdete nižšie.

LETNÉ PRÁZDNINY V DIVADLE – DIVADELNÝ TÁBOR PRE DETI/ REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Denný tábor v „Ríši rozprávok“  v divadle Meteorit

Denný tábor na leto aj na telo!  / Týždeň radosti!
Termín: Od 03. júla do 07. júla 2023

Pozor!  Síce 05.júla je štátny sviatok, ale to samozrejme ovplyvní chod tábora. Aj počas tohto dňa sa samozrejme tábor koná.

REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Medzinárodné divadlo Meteorit pripravilo na rok 2023 LETNÝ DIVADELNÝ TÁBOR pre deti vo veku od 6 do 11 rokov.

Lokalita: Medzinárodné divadlo Meteorit, Gajova 4., Bratislava I.
Počet dní: 5 (denne od 7.30 hod do 16.30 hod )
Stravovanie: desiata, obed, olovrant + pitný režim

Registračný poplatok 280,- EUR / 5 dní (Cena zahŕňa: stravu počas denného tábora: desiatu, obed, olovrant, všetky materiály na prípravu kulís, návrhu kostýmov a rekvizít…)

V priestoroch divadla Meteorit na Gajovej 4 sa každé ráno stretávajú prihlásení účastníci denného tábora už od 7.30 hod. a odchádzajú o 16.30 hod.

Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, zábavné ,výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umenie koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale ovplyvní aj jeho schopnosť sústrediť sa, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.
Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís.
Na konci týždňa / tábora predstavia svojim rodičom a príbuzným
mini predstavenie, ktoré vznikne počas týždňa.

Deti budú mať, samozrejme, zabezpečenú stravu vo forme desiaty,  obeda, olovrantu, celodenný pitný režim a sladké odmeny.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Termín: Od 03. júla do 07. júla 2023

Registračný poplatok: 280,- Eur

Počet účastníkov (detí) je limitovaný. Na dennom tábore sa bude môcť zúčastniť prvých 8 prihlásených záujemcov.

Odporúčaná veková kategória: od 8 rokov do 11 rokov

Registrácia: e-mail:

meteorit.theatre@gmail.com

ticket@festivalmeteorit.com

Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Denný tábor v ,,Ríši rozprávok,, 2023

Viac informácií na tel. čísle: +421 907 132 616

korok