LETNÉ PRÁZDNINY V DIVADLE – DIVADELNÝ TÁBOR PRE DETI/ PLNE OBSADENÉ

Denný tábor v „Ríši rozprávok“  v divadle Meteorit

Denný tábor na leto aj na telo!  / Týždeň radosti!
Termín: Od 12. júla do 16. júla 2021

Medzinárodné divadlo Meteorit pripravilo na rok 2021 LETNÝ DIVADELNÝ TÁBOR

pre deti vo veku od 6 do 10 rokov.

Lokalita: Medzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava
Počet dní: 5 (denne od 7.30 hod do 16.30 hod )
Stravovanie: obed + pitný režim

Cena 320,- EUR / 5 dní (Cena zahŕňa: stravu počas denného tábora: desiatu, obed, olovrant, všetky materiály na prípravu kulís, návrhu kostýmov, rekvizít…)

V priestoroch divadla Meteorit na Čulenovej 3 sa každé ráno stretávajú
prihlásení účastníci denného tábora už od 7.30 hod. a odchádzajú o
16.30 hod.

Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, zábavné ,výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umenie koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale ovplyvní aj jeho schopnosť sústrediť sa, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.
Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís.
Na konci týždňa / tábora predstavia svojim rodičom a príbuzným
mini- predstavenie, ktoré vznikne počas týždňa.

Deti budú mať, samozrejme, zabezpečenú stravu vo forme desiaty,  obeda, olovrantu, celodenný pitný režim a sladké odmeny.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér
Pohybový / tanečný lektor kurzu: Panni Somi, Choreograf, tanečný umelec (Budapešť, HU)
Lektor na návrh kostýmov: Monika Vontszeműová

Počet účastníkov (detí) je limitovaný. Na dennom tábore sa bude môcť
zúčastniť prvých 15 prihlásených záujemcov.
Odporúčaná veková kategória: od 6 rokov do 10 rokov
Registrácia: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Denný tábor v ,,Ríši rozprávok,,
Viac informácií na tel. čísle: 0944 280 221

POZOR! – Tým divadla Meteorit vyhradzuje právo zmeniť miesto konania uvedené vo výzve (Čulenova 3) do iných priestoroch divadla Meteorit nachádzajúce sa v Bratislave

korok