LETNÝ TÁBOR PRE MLÁDEŽ / DIVADELNÝ TÁBOR

LETNÝ TÁBOR PRE MLÁDEŽ / DIVADELNÝ TÁBOR
….Tvorenie dáva slobodu……..
REGISTRÁCIA OTVORENÁ!
……..5 dní radosti, smiechu, zábavy, tvorenia a rozvíjanie osobnosti …5 dní slobody…na konci tábora odohranie divadelného predstavenia ….
Termín: od 08. júla 2021 do 12. júla 2024
Medzinárodné divadlo Meteorit pripravilo na rok 2024 LETNÝ DIVADELNÝ TÁBOR pre mládež vo veku od 13 do 17 rokov.

Tábor sa koná v krásnych priestoroch Design factory – Sýpka kde s deťmi pri dobrom počasí môžeme tvoriť v krásnej záhrade / prírode.

Adresa – Miesto konania tábora: Design factory – Sýpka, Bratislava mestská časť Jarovce 

Zrínskeho 9A, 811 03 Bratislava

Počet dní: 5 (denne od 08.00 hod do 17.00 hod )
Cena: 348,- EUR / 5 dní
(Cena zahŕňa: stravu počas denného tábora: desiatu, obed, olovrant a pitný režim, všetky materiály na prípravu kulís, návrhu kostýmov, rekvizít…)
V krásnych priestoroch Design factory / Sýpka  sa každé ráno stretávajú prihlásení účastníci denného tábora už od 08.00 hod. a odchádzajú o 17:00 hod
Divadelného tábora sa môže zúčastniť prvých 10 zaregistrovaných účastníkov.
Tábor nie je určený len pre tých, ktorí sa chcú stať hercami.
Pre účastníkov pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, zábavné ,výtvarné a literárne aktivity. Počas tábora budú mať možnosť vyskúšať aj svoj herecký talent.

Účastníci tábora majú možnosť rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, naučiť sa zvládnuť trému a získať schopnosť prezentovať sa na verejnosti. Študenti dokážu spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Počas piatich dní zábavy budeme klásť veľký dôraz na to, aby sa účastníci hlbšie oboznámili aj s dielami svetoznámych dramatikov, ako napríklad: Shakespeare, Moliere, Goldoni, Ibsen, Čechov…

Súčasťou kreatívneho tábora je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Účastníci sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís…
Tábor slávnostne ukončíme s odohraním predstavenia, ktoré účastníci pripravia (napíšu a aj naštudujú) počas týždňa.
Vedúci denného tábora: Róbert Csontos, herec-režisér
Lektorka návrhu kostýmov: Monika Vontszeműová
Lektorka kreatívneho písania: Aleksandra Vranič
Počet účastníkov je limitovaný. Denného tábora sa môže
zúčastniť prvých 10 prihlásených záujemcov.
Odporúčaná veková kategória: od 13 rokov do 17 rokov
Registrácia: e-mail: info@meteorit-theatre.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Letný tábor pre mládež
Viac informácií na tel. čísle: 0907 132 616
korok