POHYBOVÝ / TANEČNÝ KURZ PRE POKROČILÝCH / OD 17. SEPTEMBRA / PLNE OBSADENÉ

Pohybový / Tanečný kurz PRE POKROČILÝCH  od 17. septembra 2021
TÉMA: CARL ORFF: CARMINA BURANA

(Tanec, Pohyb, Zdokonaľovanie vlastnej pohybovej kultúry, Relaxácia…)

REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Začiatok kurzu: 17. septembra (piatok) o 19.45. hod

Trvanie kurzu: 3 mesiace ( 12 x 2 hodiny, každý piatok od 19.45 hod do 21.45 hod ) + Slávnostný záver kurzu

Termín ukončenia kurzu: 17. decembra (piatok) o 20.00 hod

POZOR! – Kurz sa 08. októbra kvôli pracovným povinnostiam lektorky v Budapešti nekoná.

Kurz je určený aj pre tých, ktorí absolvovali minimálne jeden Pohybový / Tanečný kurz v divadle Meteorit a pre tých, ktorí sa intenzívne zaoberajú rôznymi tanečnými štýlmi alebo s bojovým umením.

Okrem rôznych cvičení sa počas kurzu vytvorí tanečné predstavenie na dielo Carl Orff: Carmina Burana

..s pomocou zdokonaľovania vlastnej pohybovej kultúry vieme oslobodiť také energie, spoznať také dimenzie, ktoré stratili svoj lesk v každodennom živote, alebo sme im venovali menej pozornosti.

Čím viac spoznávame svoje schopnosti, tým máme väčšiu šancu mať správne sebavedomie. K tomu vie pomôcť technika physical-contact, ktorá sa vyvinula v strede 20. storočia v divadelnom svete.

Tanečný / Pohybový kurz sa slávnostne ukončí odohraním / odtacovaním predstavenia Carmina Burana, ktoré sa naskúša počas kurzu, popri rôznych cvičeniach.

Vedúci lektor kurzu: Anna Gulyás, Choreograf, tanečný umelec (Budapešť, Hu) Kurz bude vedený v anglickom jazyku.

Odporúčaná veková kategória: od 18 rokov
(horná veková kategória nie je ohraničená)

Účastnícky poplatok: 320,- EUR (na celé trvanie kurzu)
Počet účastníkov je limitovaný. Kurzu sa môže zúčastniť prvých 10 zaregistrovaných záujemcov.

Miesto kurzu: Divadlo Meteorit (Bratislava, Čulenova 3)
POZOR! – Tým divadla Meteorit vyhradzuje právo zmeniť miesto konania uvedené vo výzve (Čulenova 3) do iných priestoroch divadla Meteorit nachádzajúce sa v Bratislave.

REGISTRÁCIA:
e-mail: ticket@ festivalmeteorit.com
Pri registrácii prosíme do predmetu napísať: Pohybový kurz pokročilých / September 2021
Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa neviete kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde Vás bez problémov preregistrujeme. Vašu registráciu môžete využiť do konca roka 2022.

korok