Predstavenia

Podkategórie


Euripides: Bakchantky “SHOW”|Euripides: Bacchae “SHOW”

Strašne krutá komedia Úprava: Róbert Csontos (SR) Hudba: Martin Rausch (SR) Choreografia: Andrea Ladányi (HU) Scéna: Zuzana Zacharová (SR) Kostýmy: Monika Vontszeműová (SR) Šperky : Bety K. Mayerníková (SR) Foto: Anett-Kállai Tóth (HU) Réžia: Róbert Csontos (SR) Hrajú: Pavlína Štorková (ČR), Václav Jiráček (ČR), Jozef Wiesner (ČR), Martina Šlúková (CZ), Bet-Szepja Majerníková (SR), Janet Livingstone (USA), Martin Hindy (SR), Ladislav Cmorej (SR), Ivan Martish (SR) Premiéra: 18. marec 2008 A truly cruel comedy Adaptation of text: Róbert Csontos (SR) Music: Martin Rausch (SR) Choreography: Andrea Ladányi (HU) Scenery: Zuzana Zacharová ( SR) Costumes: Monika Vontszeműová (SR) Jewelry : Bety K. Mayerníková (SR) Photography: Anett-Kállai Tóth (HU) Direction: Róbert Csontos (SR) Actors / Dancers: Pavlína Štorková (ČR), Václav Jiráček (ČR),…

korok