Prikovaný Prometheus

Aischylos: Prikovaný Prometheus

Sme na začiatku vládnutia Dia.
Prometheus uznáva ako autoritu iba sám seba, a tak je pre Dia nebezpečný.
Prometheus rozmýšľa. Prometheus váha. Prometheus na všetko dáva otázky a ešte k tomu, pomáha ľuďom, ktorých Zeus nenávidí. A tak pre Dia niet inej možnosti, než ho vyhnať , aby sa s ním zvedaví ľudia nemohli stretnúť.
Zeus ale neráta s tým, že týmto činom práve uzná  význam Promethea.

Réžia: Róbert Csontos
Scéna: Róbert Csontos
Choreografia: Anna Gulyás
Kostýmy: Monika Vontszemuova
Hudba: BBC
Hrajú: Róbert Csontos, Dominika Hološková, Ester Weis Zachari, Laura Fehér

korok