Spovede vagín

 

Hra Spovede vagín sprostredkováva otvorený prístup k ženskej sexualite a prijímaní ženského tela takého ako je vo svojej jedinečnosti a celistvosti. Jednotlivé výpovede poskytujú široký a pestrý pohľad na tému ženskosti a násilia či bezprávia páchaného na ženách. Jedná sa o spovede žien zo Slovenska. A prečo tento aspekt je taký dôležitý? Prístup k sexualite ovplyvňuje aj to v akom prostredí vyrastáme, v akej kultúre a krajine žijeme. S problémami a nepochopením sme sa stretli už pred dvoma rokmi pri uvádzaní divadelnej hry Vagína monológy v Divadle Meteorit. Zistili sme, že slovenské obecenstvo má problém so sexuálnym vyjadrením a otvorenosťou a preto sme sa rozhodli, že my v Divadle Meteorit budeme mať odvahu na otvorený rozhovor o témach, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život a sú našou prirodzenou súčasťou.
Predstavenie odporúčame pre divákov nad 18 rokov.

Dĺžka predstavenia 1 hodina. Predstavenie sa hrá bez prestávky.

korok