Andrea Szmatana

Akadémiu spevu v Budapešti ukončila v roku 1987.

Okrem rôznych koncertov často vystupuje v muzikálových predstaveniach v Budapešti.

V divadle Meteorit úspešne vedie od roku 2015 hlasové a spevácke kurzy / workshopy.

korok