Daniel Zelenák

Daniel Zelenák

Stal som sa jazzovým gitaristom, ale nehrám iba výhradne jazz.
Myslím si, že dokážem dobre fungovať v akomkoľvek žánri, práve preto lebo poznám
jeden z najkomplexnejších systémov, aký kedy bol v hudbe vynájdený a rád sa oň s
vami podelím. Milujem Jazz, lebo sa najviac podobá tomu, ako dynamicky plynie náš život.
Každý moment je ovplyvnený nejakou pravidelnosťou, o ktorej sa domnievame, že
ide len o sériu náhod, ale nie je to tak. Zdá sa, že každá udalosť, je nečakaná improvizácia
prítomného okamihu, spojená v obrovskej, univerzálnej sieti náhod. Opakujeme v živote
určité cykly, keď vstávame, jeme, ideme spať, prechádzame sa, myslíme, keď sme
šťastní alebo nešťastní. Jazz je všade, je to pulzujúci vzduch ktorý dýcham. Ďakujem za
prejavenú dôveru a možnosť sprevádzať vás bebopovým workshopom.

korok