DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI OD 14. SEPTEMBRA  2024 (sobota) / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

DRAMATICKÝ KRÚŽOK PRE DETI OD 14. septembra  2024 (sobota) / REGISTRÁCIA OTVORENÁ

ZAČIATOK KURZU:
14. septembra 2024 (sobota) , o 10.00 hod
TRVANIE KURZU: 3 mesiace / 12 stretnutí (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 10.00 do 12.00)
Slávnostné ukončenie kurzu (odohranie predstavenia) SA KONÁ V SOBOTU : 14. decembra 2024 (sobota) od 13.00 hod.

POZOR !!! Kurz sa 02. novembra nekoná, čo samozrejme neovplyvní počet stretnutí.

Účastnícky poplatok: 328,- EUR (na celé trvanie kurzu)

REGISTRÁCIA:
email: info@meteorit-theatre.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Dramatický kurz pre deti / septrember

Dramatický krúžok pre deti – SUPER ZÁBAVA NA KAŽDÚ SOBOTU OD 14. septembra POČAS TROCH MESIACOV

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný kurz herectva a rozvoja osobnosti pre deti.

Deti sa v divadle počas kurzu nielen dobre zabavia, ale postupne sa učia zvládať základy rétoriky, osvoja si techniky, ako napríklad ovládanie trémy a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí.

Deti dokážu hravo spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.
Odporúčaná veková kategória: od 7 do 10 rokov
Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umenie koncentrácie, schopnosť zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale aj ovplyvní jeho schopnosť sústredenia sa, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Súčasťou „divadelnej prípravy“ je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa samé podieľať na príprave kulís.
Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru na motívy príbehov najkrajších rozprávok bratov Grimmovcov.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec-režisér

Účastnícky poplatok: 328,- EUR (na celé trvanie kurzu)

REGISTRÁCIA:
email: info@meteorit-theatre.com
Pri registrácii prosíme do predmetu uviesť: Dramatický kurz pre deti / september

Uhradený registračný poplatok je nevratný.
V prípade, že sa Vaše dieťa nevie kurzu zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu, môžete kurz presunúť na nasledovný možný termín, kde vás bez problémov preregistrujeme.

Viac informácií na tel. čísle: 0907 132 616

korok